Om oss

Vi är en klass på 24 elever som går på Stocksätterskolan i Hallsberg.

På vår blogg kan du följa vårt dagliga arbete under de tre åren som vi går på mellanstadiet. Det är vi elever samt Jocke och Gunilla som kommer att bygga denna sida. Vi kommer att lägga upp filmer, bilder och olika slags inlägg om vad vi pysslar med på dagarna. Följ oss via vår klassblogg och lämna gärna en kommentar om du gillar något.

Med denna sida dokumenterar vi det vi gör, skickar ut viktig information samt synliggör vårt arbete utåt. Vi lär oss att filma, fotografera, redigera och arbeta med enklare bildbehandling. Eleverna får arbeta med såväl lärplattor som datorer. Även textbearbetning och textredigering för att färdigställa sk. uttexter (texter, vilka är färdiga att delge andra).

 

Upphovsrätt mm

De bilder och filmer vi använder oss av på bloggen är elevernas egna. Av dessa arbeten får inget kopieras och användas utan vårt tillstånd. Om vi någon gång skulle behöva använda andra bilder än våra egna ser vi alltid till att det är bilder som är fria att använda och publicera enligt CC. Vi har återkommande samtal om källkritik och användarrättigheter.

Elevernas vårdnadshavare har gett sitt tillstånd till att barnen finns med på det som publiceras på vår blogg.

Vad säger LGR 11 om att arbeta med blogg.

Bland annat täcker vi in följande:

– att kunna berätta om och beskriva vardagliga händelser så att innehåll och handling på ett tydligt sätt framgår.

– att använda modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande.

– att skriva texter där ord och bild samspelar.

– att arbeta med källkritik och hur texters avsändare påverkar innehållet.

Webbstjärnan

Vi är med och deltar i en tävling som anordnas varje år av Webbstjärnan. Vi har inte för avsikt att vinna tävlingen men vi är ju med och eleverna tycker ju att det är lite spännande med att det också är en tävling. För oss är det viktigaste att få vara en del av detta och att kunna sprida det vi gör på ett smidigt och intressant sätt, dessutom lär vi oss massor om internet och ett kritiskt tänkande.

 

Välkomna att följa vår blogg!